FINANSOWANIE

FUNDUSZE UE. Kompleksowe wsparcie w pozyskaniu i rozliczaniu funduszy unijnych:

 

 • analiza całoś›ciowa przedsię™biorstwa oraz potencjalnych projektów pod kątem możliwoś›ci i szans pozyskania dofinansowania,

 • audyt dotacyjny (szczegół‚owa analiza dostę™pnych programów i szans na otrzymanie wsparcia),

 • opracowanie niezbę™dnych dokumentów aplikacyjnych (wniosek, biznes plan, studium wykonalnoś›ci, harmonogram, itd.),

 • rozliczenie projektu (niezbę™dne dokumenty finansowe i sprawozdawcze),

 • udział w realizacji projektu i nadzór nad zgodnością… z regulacjami krajowymi i wspólnotowymi,

 • weryfikacja istnieją…cej dokumentacji aplikacyjnej w zakresie optymalizacji efektów dotacyjnych,

 • szkolenie personelu w zakresie realizacji projektu europejskiego,

 • consulting w zakresie realizacji projektu europejskiego,

 • przygotowanie beneficjenta na kontrolę™ projektu przez uprawnione instytucje.

 

 

FINANSOWANIE DŁUŻNE. Wsparcie w pozyskaniu finansowania kredytowego lub pożyczkowego:


 • dobór odpowiedniej metody finansowania dłużnego,

 • przygotowanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych (biznes plan, wniosek kredytowy, memorandum inwestycyjne, itp.).

 • przeprowadzenie negocjacji,

 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów formalnych.

 

 

KAPITAŁ NA ROZWÓJ. Pomoc w pozyskaniu inwestora branżowego lub funduszy typu Private Equity/Venture Capital:

 

 • analiza całś›ciowa przedsię™biorstwa w celu oszacowania szans i możliwoś›ci pozyskania inwestora,

 • wybór odpowiedniej ś›cieżki pozyskania zewnąętrznego finansowania kapitał‚owego,

 • przygotowania podmiotu na proces aplikacyjny,

 • wybór potencjalnych kapitał‚odawców oraz nadzór nad procesem negocjacyjnym,

 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów formalnych,

 • pomoc w okresie monitorowania post-inwestycyjnego.
powrót do
pełnej oferty

SZYBKI KONTAKT

501 698 405

biuro@grantfinance.pl

Copyright Grant Finance Sp. z o.o.        Projekt i realizacja: PodisPromotion